Poul Chr. Mogensen | mail@poulmogensen.dk

 

 

 

1. Træningsprogram for vingereparation

2. Vestas Instruktør program

3. Service trænings system

4. Globale trænings centre

5. Modularisering af montage af IC 3 togsæt

6. Koncept for systemindkøb

7. Udvikling af el køretøjet Ellerten

8. Patent

9. Globalt netværk af Vestas træningschefer

10. International workshop for Vestas Instruktører

11. Adtranz kompositværksted

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 1: Træningsprogram for vingereparation

Idemand og projektleder for worldwide projekt, hvis formål det var at forebygge og reducere reparations- og skrotningsomkostninger.  

 

Resultater

Komplet pakke med uddannelsesmateriale med 27 powerpoints, 17 instruktions videoer, 16 praktiske øvelser

Teoretisk og praktisk test med certificeringskrav

10 uddannede instruktører fra Kina, Spanien, Italien, Indien, Tyskland og Danmark

Uddannede vingereparatører på alle sites ved opstilling af møller

 

Projektets netto værdi bidrag: 198 mill. kr

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 2: Vestas Instruktør Program

Idegenerator, primus motor og projektleder i udvikling af et banebrydende nyt instruktørprogram.

 

Resultater:

Komplet undervisnings materiale, instruktøruddannelse, instruktørmanual, samt beskrivelse af certificeringskrav.

 

Mere end 150 instruktører fra mere end 15 lande er blevet uddannet. De underviser i dag over hele kloden og producerer årligt ca. 125.000 effektive kursistdage.

 

En besparelse på ca. 15 mill. kr ifht. anvendelse af ekstern konsulentvirksomhed til udvikling af programmet.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 3: Globalt service trænings program

Idegenerator, primus motor og projektleder for nyt træningsprogram for uddannelse af service montører. Programmet omfattede mere end 80 instruktører og havde effekt for 1500 montører i 30 lande.

 

Resultater:

Komplet uddannelsesmateriale med 6000 powerpoints, beskrivelse af øvelser, tests

Træningsudstyr & simulatorer

Manualer, procedurer og beskrivelse af certificeringskrav

Systemgodkendelse og certificering af Germanicsher Lloyd

Højere availability af møllerne

Genudkald faldet med 10 - 15%

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 4: Globale træningscentre

Idegenerator, primus motor og projektleder for opbygning af 8 lokale træningscentre i en global træningsorganisation

 

Resultater

Reduktion af rejseomkostninger og rejsetid for montører, der nu kan undervises lokalt: Årligt 40 mill. kr.

Reduktion af lønomkostninger ved anvendelse af lokale instruktører: Årligt: 15 mill. kr

Auditering af træningscentre ISO 9000

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 5: Modularisering af montage af IC3 togsæt

Projektleder for modulopbygning toiletdelen af et IC3 tog

 

Resultater

Rationaliseringsgevinst på 15 mill. kr

Gennemløbstiden for den komplette montage reduceret

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 6: Koncept for systemindkøb

Udviklede ideen om systemindkøb til nævnte modul 

 

Resultater

Manual for systemindkøb

Projektstyringsværktøj

Indkøbsbesparelser på 50- 60 mill. kr årligt

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 7:  Udvikling af el køretøjet - Ellerten

Udvikling af det store plastkarosseri, instrumentbræt, sæder og spejle.

 

Resultater

Vi nåede et delmål at fremstille 20 køretøjer til den annoncerede pressedag – til tiden.

Vi designede en cabriolet udgave, som blev anvendt som fotokøretøj under OL i 1992

Vi satte verdensrekord i antal fremstillede el køretøjer

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 8: Patent

Har været ide ophavsmand til modulopbygning af toiletdelen af et IC3 tog

 

Resultater

Fik ideen patenteret  10 febr. 1997. Opfinder: Poul Chr. Mogensen. Patenthaver ABB Daimler Benz Transportation Denmark.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 9: Globalt netværk af Vestas trænings chefer

Ansvarlig for opbygning og leder for netværk mellem Vestas Service træningschefer

 

Resultater

International arbejdsdeling mellem centrene

1500 montører og 80 instruktører kan nu operere på tværs af landegrænser og produkter

Besparelse af drift af 8 træningscentre på mere end 20 millioner årligt

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 10: International workshop for Vestas instruktører

Initiativtager og ansvarlig for opbygning af system for videreuddannelse og dermed fastholdelse af instruktører

 

Resultater

En forøgelse af levetiden for instruktører, der gav en årlig besparelse i nyansættelser og oplæring på 15 mill. kr årligt

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eks. 11: Adtranz kompositværksted

Ansvarlig for effektivisering af kompositværkstedet samt insourcing af specialproduktion på Adtranz, /Bombardier

 

Resultater

Produktionsanlægget blev frigjort til anden produktion

Besparelse ved outsourcing: 42 mill. kr

………………………………………………………………………………………………………………………………